ข้อบังคับของผู้ใช้

ข้อบังคับของผู้ใช้
ข้อบังคับของผู้ใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกในการให้บริการเกมออนไลน์ของ (มารวย99)
ข้อตกลงการสมัครสมาชิกและการใช้บริการเกมออนไลน์ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของ มารวย99 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและหากท่านกดเลือก ยอมรับ ก็จะถือว่าได้ศึกษาและยินยอมที่จะปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้ของบริการสมาชิก
ข้อ 1 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง มารวย99 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมออนไลน์หรือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะใช้บริการเกมของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”